Yayınlayan:
Yayınlayan:
Baykent Bilgisayar &
Entegre Tesis Güvenlik
Hizmetleri Danışmanlığı
Dr. Tuğrul BAYKENT
Tesis Güvenlik Belgesi Müracat Dosyası Örneği.
Ürün Kodu: DÜ-11
Kullanım Yeri: Tesis Güvenlik Belgesi Alımında İlk Müracat amacıyla hazırlanan Dosyanın Örneği.
Fiyat         : 100,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar

Kişi Güvenlik Belgesi Müracat Dosyası Örneği.
Ürün Kodu: DÜ-12
Kullanım Yeri: Şti.hissedarları, yöneticileri ve Güvenik Organizasyonundaki personelin Güvenlik Soruşturmaları için hazırlanan Dosyanın Örneği.
Fiyat         : 50,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar

KURUMSAL:  İstanbul Merkez Büro Tel-Fax: 90 212 405 5288,   GSM (Cep) Tlf: 90 532 341 4286
Ankara İrtibat Bürosu:   GSM (Cep) Tlf: 90 533 763 7191
www.baykentbilgisayar.com.tr    e-posta: bilgi@baykentbilgisayar.com.tr    


2009-Tuğrul Baykent, Baykent Bilgisayar, Tesis Güvenlik Danışmanlığı Ürünüdür. Kopyalama Hakları Saklıdır.ÜRÜN GRUPLARI

Tel: 90 532 341 4286
Dr. Tuğrul BAYKENT

BİLGİLERİMİZ


Tesisguvenlik-Market ,TESİS GÜVENLİK DOKÜMANLARINI,  DİGİTAL Ortamda; Tesis ve Kişi Güvenlik Müracat Dosyaları, Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK)'i, Üretim İzni, İthalat ve İhracat İzin Belgeleri Müracat Dosyalarını,  Planları, Eğitim ve Tatbikatları, Denetim Dosyasını, Tesis Güvenlik  Kontrol Defterleri ve Kullanma Talimatları Şablonlarını sizlere anında, e-posta vasıtası ile ucuz, ulaştırarak büyük bir kolaylık sağlamaktadır.
Tesis İlk Yardım Eğitimi.
Ürün Kodu: DÜ-44
Kullanım Yeri: Kuruluşun tesislerinde meydana gelebilecek olaylarda personelin can güvenliği için yapılacak faaliyetlerin anlatıldığı, 83 slaytdan oluşmuş bir eğitimdir..
Fiyat         : 50,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar
Tesis Sabotaj ve Koruma Eğitimi.
Ürün Kodu: DÜ-43
Kullanım Yeri: "Sabotaj ve Terör "olaylarına karşı alınacak güvenlik faaliyetlerinin anlatıldığı, 26 slaytdan oluşmuş görsel içerikli bir eğitimdir.
Fiyat         : 35,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar
Tesis Güvenlik Dosya Sırtlıkları ve Malzeme İhtiyaçları.
Ürün Kodu: DÜ-34
Kullanım Yeri: Tesis Güvenlik konusunda bütün belge ve evrakların saklandığı kontrollu odadaki klasörlerin konu ve kapsamlarına uygun düzenlenmiş sırtlıklardır.
Fiyat         : 25,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar
Tesis Yangın Talimatı Örneği.
Ürün Kodu:  DÜ-33
Kullanım Yeri:  Yangını önleyici tedbirlerin alınması, çıkması halinde , kayıpların asgari hadde indirilmesi, yaralıların, bilgi ve belgeler ile malzemelerin kurtarılmasını amaçlar.
Fiyat         : 25,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar
Tesis Güvenlik Market

Ziyaretci Kayıt Defteri. (Ciltli 300 sayfa)
Ürün Kodu: D-1
Kullanım Yeri: Kuruluşa gelen tüm yerli ziyaretcilerin kimlik bilgilerinin kayıt edildiği defter.
Fiyat         : 45,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar
Yabancı Ziyaretci Kayıt Defteri (Karton Kapak, 50 sayfa) )
Ürün Kodu: D-2
Kullanım Yeri: Kuruluşa gelen tüm Yabancı ziyaretcilerin kimlik bilgilerinin kayıt edildiği defter.
Fiyat         : 30,00 TL + KDV
Marka       : BAYKENT Bilgisayar